Niepubliczna Akademicka Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna "Pomocna Dłoń"
25-666 Kielce, ul. Ponurego Piwnika 49
www.poradniapd.pl        e-mail: pd@poradniapd.pl
tel: 531 888 717, 531 888 994
"Zostawcie ten świat trochę lepszym, niż go zastaliście"
Sir Robert Baden  Powell


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Pomocna Dłoń” w Kielcach


zaprasza:

 • rodziców
 • dzieci i młodzież
 • nauczycieli
 • psychologiczną,
 • pedagogiczną,
 • logopedyczną,

Poradnia posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe (uprawnienia z dnia 28.VII.2014 r.; znak: EKS -I. 4430.13.2014).

Diagnozujemy i opiniujemy w sprawach: 
 • oceny gotowości szkolnej,
 • rozpoznawania specyficznych trudności w pisaniu, czytaniu, liczeniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • rozpoznawania innych przyczyn trudności w nauce i w zachowaniu,
 • dostosowywania wymagań edukacyjnych i warunków egzaminów zewnętrznych,
 • rozwoju mowy i języka,
 • diagnozy integracji sensoryczno-motorycznej,
 • trudności w rozwoju emocjonalnym,
 • diagnozy zaburzeń neurorozwojowych,
 • inne, wynikające ze specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży

Prowadzimy terapię dzieci i młodzieży z:
 • zaburzeniami w rozwoju mowy i języka,
 • niepełnosprawnością intelektualną,
 • niepełnosprawnością narządu słuchu i wzroku,
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia,
 • zaburzeniami integracji sensoryczno-motorycznej (SI),
 • treningi w czytaniu i pisaniu dla uczniów słabo widzących,
 • treningi ortograficzne
       oraz bezpłatną terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od 0-6 roku życia.

dla rodziców organizujemy:
 • grupy wsparcia dzieci objętych wczesnym wspomaganiem w rozwoju,
 • spotkania wspierające rodziców w ich wychowawczej, edukacyjnej funkcji.
Prowadzimy działalność psychoedukacyjną
dla dzieci i młodzieży w formie spotkań, warsztatów i zajęć dotyczących:
 • rozwoju osobistego,
 • kształtowania umiejętności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym,
 • rozwijania umiejętności wychowawczych,
 • rozwoju i zaburzeń mowy i języka,
 • trening EEG-Biofeedback.
dla rodziców i nauczycieli:
 • rozwijania umiejętności wychowawczych,
 • rozwoju i zaburzeń mowy i języka.
Nie wymagane są skierowania. 

Szukanie pomocy, rozmowa i porady ze specjalistami są szansą na rozwiązywanie problemów rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne, odpłatne.

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00-18.00*).

Zgłoszenia do Poradni przyjmujemy telefonicznie lub osobiście.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 531 888 717; 531 888 994.

*) W zależności od Państwa potrzeb, czas pracy może ulegać zmianie.


Gdzie jesteśmy?

Copyright Nazwa.pl